Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


02

feb

2016

Rješenje
o blokiranju sticanja i otuđenja akcija emitenta "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj
Priložen fajl Snimi Fajl

01

jan

2016

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2016. godine
Priložen fajl Snimi Fajl

09

nov

2015

Rješenje
o oduzimanju dozvole društvu za upravljanje investicionim fondovima „Privrednik“ a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

27

jul

2015

Odluka
O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl

03

apr

2015

Poziv
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se: 1.Utvrđuje da prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-456/12 od 27.02.2012. godine i produžena rješenjem broj: 01-UP-55-38-1/15 od 18.02.2015. godine koja važi do 27.02.2018. godine. 2."Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo se briše iz registra kastodi banaka.
Rješenje kojim se upisuje u Registar emitenata jedanaesta emisija akcija emitenta “DUNAV OSIGURANjE” a.d. Banja Luka u iznosu od 3.314.900 KM podijeljena na 33.149 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Rješenje kojim se upisuje šesta emisija akcija emitenta “MF BANKA” a.d. Banja Luka u iznosu od 8.841.000 KM, podijeljena na 880.410 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Rješenje kojim se: 1. daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale. 2. daje odobrenje za izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Branka Kecmana, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se Dragani (Dragan) Barac iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-153/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim emitentu BOBAR OSIGURANjE a.d. Bijeljina odobrava zahtjev za istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala.
Rješenje kojim utvrđuje se da za Ranka (Pero) Bojića (JMB: 2805965160022), sa adresom Miljakovci 20, Prijedor, Gordanu (Pero) Zgonjanin (JMB: 1004967165033), sa adresom Petra Kočića 32, Prijedor, i „FLOWER-ECO-DESING“ d.o.o. Prijedor (MB: 11038620) sa sjedištem u Trg Zorana Karlice bb, Prijedor, kao lica koja zajednički djeluju, postoji obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VETERINARSKA STANICA” Prijedor.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Fatime (Alije) Spahić, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, na mjesto direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Vojka Kokoraveca, magistra poslovne politike i organizacije iz Ljubljane, Republika Slovenija, na mjesto člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam