Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


27

jul

2015

Odluka
O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl

03

apr

2015

Poziv
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl

25

mar

2015

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 02/1-021-296/15 od 06. marta 2015. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Priložen fajl Snimi Fajl

02

mar

2015

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2015. godine
Priložen fajl Snimi Fajl

02

dec

2014

Saopštenje za javnost
U vezi sa postupanjima ovlašćenog procjenjivača
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Milana Božića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke na mjesto direktora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se odbija prijava emitenta, HYPO ALPE ADRIA-BANK a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, za upis petnaeste emisije akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti, broj: 01-03-RE-517/15 od 03.08.2015. godine.
Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.06.2015. godine.
Rješenje kojim seu Registar emitenata upisuje 13. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala emitenta Wiener osiguranje a.d. Banja Luka u iznosu od 11.215.500 KM.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Srđana Praštala, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Borisa Majstorovića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za člana Nadzornog odbora – Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se Tamari Radaković produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku Broker Nova
Rješenje kojim se emitentu, „KRAJINA OSIGURANjE“ a.d. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija javnom ponudom i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalaže da bez odlaganja obustavi trgovanje hartijama od vrijednosti svih emitenata koji nisu objavili izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu.
Rješenje kojim se u Registar emitenta upisuje treća emisija akcija emitenta "Prijedorputevi" ad Prijedor.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam