Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


09

nov

2015

Rješenje
o oduzimanju dozvole društvu za upravljanje investicionim fondovima „Privrednik“ a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

27

jul

2015

Odluka
O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl

03

apr

2015

Poziv
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl

25

mar

2015

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 02/1-021-296/15 od 06. marta 2015. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Priložen fajl Snimi Fajl

02

mar

2015

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2015. godine
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se emitentu, „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 1 obične akcija, nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovane dvanaestom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
Rješenje kojim se: 1. Proglašava VIII emisija akcija javnom ponudom emitenta, BOBAR OSIGURANjE a.d. Bijeljina, Filipa Višnjića 211, neuspješnom, 2. Odbija prijava emitenta iz tačke 1. rješenja za upis VII emisije akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti u postupku istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, broj: 03-30-351/15 od 29.05.2015. godine.
Rješenje kojim se Društvu sa ograničenom odgovornošću NIGD “DNN“ Banja Luka, kao ponudiocu odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “GLAS SRPSKI- TRGOVINA“ Banja Luka.
Rješenje kojim se Draganu (Uroš) Čorokalu iz Prijedora, kao ponudiocu odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “PRIJEDORPUTEVI“ Prijedor.
Rješenje kojim se: 1. utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-35-14G/15 od 01.09.2015. godine. 2.Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da Proceduru donošenja i provođenja investicionih odluka broj: OD 11/15 od 14.09.2015. godine dopuni u članu I i II na način da jasno i nedvosmisleno propiše proceduru donošenja investicionih odluka i to: - na koji način se kontinuirano prati stanje na tržištima kapitala, - kriterijumi za identifikuju potencijalnih mogućnosti za investiranje i dezinvestiranje hartija od vrijednosti, - ko i kako odeđuje „ukazanu potrebu“ i na osnovu čega, - strukturu stručne analiza, - koje elemente sadrži odluka Upravnog odbora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka, - koje elemente sadrži odluka direktora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka kada je donosi direktor.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Vaučersko investicioni biznis '' a.d. Banja Luka, oduzima se saglasnost na imenovanje: 1.1. Vladana Jovića, za direktora tog društva, koja je data Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051- 2036/13 od 25.09.2013. godine i 1.2. Matjaža Gantara, za člana Upravnog odbora tog društva koja je data Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1670/13 od 08.08.2013. godine.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Privrednik"ad Banja Luka zabranjuje raspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Privrednik invest" ad Banja Luka.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Milana Božića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke na mjesto direktora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se odbija prijava emitenta, HYPO ALPE ADRIA-BANK a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, za upis petnaeste emisije akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti, broj: 01-03-RE-517/15 od 03.08.2015. godine.
Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.06.2015. godine.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam