Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


02

dec

2014

Saopštenje za javnost
U vezi sa postupanjima ovlašćenog procjenjivača
Priložen fajl Snimi Fajl

01

nov

2014

Odluka
O oslobađanju plaćanja naknade iz tačke II podtačka 15. Tarife naknada onih emitenata čiji su transakcioni računi kod komercijalnih banaka blokirani u periodu od najmanje 60 dana.
Priložen fajl Snimi Fajl

10

okt

2014

Rješenje
Javna opomena berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

03

sep

2014

Rezultati konkursa
Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu
Priložen fajl Snimi Fajl

20

maj

2014

Informacija
Zaposleni Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odlučili su o izdvajanju jedne dnevnice za pomoć ugroženim na poplavljenim područjima. 
Rješenje kojim se DUIF "Invest nova" a.d. Bijeljina produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera Biljani Trifković.
Rješenje kojim se Berzanskm posredniku "Monet broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova brokera Jasni Teodosić.
Rješenje kojim se Darku Atlagiću iz Banjaluke, oduzima dozvola registarski broj: 04-4-108/09 sa rokom važenja do 20.05.2015. godine, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, u Unicredit bank a.d. Banja Luka, Služba kastodi poslova, zbog prestanka obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti i rasporeda na drugo radno mjesto u ovoj Banci.
Rješenje kojim seSiniši (Mirka) Risojeviću iz Banjaluke, produžava dozvola registarski broj: 05-03-130/11, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku MONET BROKER a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta „1. MAJ - METALSKA“ a.d. Banja Luka o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Rješenje o promjeni podataka u Registru emitenata kod „Mljekara“ a.d. Aleksandrovac, Laktaši, tako da se osnovni kapital smanjuje sa 12.525.710 KM za 1.000 KM na 12.524.710 KM, poništenjem sopstvenih akcija.
Rješenje kojim se Berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, za poslove pružanja savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).
Rješenje kojim se Milkici Ećim Panić iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik u Brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se Radomiru Vidakoviću odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "Montaža"ad Doboj.
Rješenje kojim seSlađani (Radivoj) Kondić iz Banjaluke, izdaje dozvola registarski broj: 04-4-133/14, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Unicredit bank a.d. Banja Luka – Služba kastodi poslova.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam