Obavještenja

Zaključak

Sa sjednice Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske na temu korigovanih finansijskih izvještaja

Priložen fajl

Seminar

18. decembar 2017. godine, seminar:
"Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija"

Više informacija
Obrazac prijave


Odluka

O sadržini i izgledu službene legitimacije

Priložen fajl

Odluka

O smanjenju naknada

Priložen fajl

Rješenje

Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina oduzima se saglasnost na imenovanje Aleša Musara za člana Upravnog odbora

Priložen fajl
Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh