OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
CMEL-R-A "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka Dragan Praštalo 23.08.2018.94,63000% 03.10.2018.
BROS-R-C "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Grazer Wechselseitige Versicherung AG Graz 04.09.2018.99,61000% 19.09.2018.
  Na vrh