OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
VTRG-R-A "VITOROG" a.d. Šipovo Radovan Topić 03.01.2018.61,85000% 22.02.2018.
CUSD-R-A "ČAJAVEC- USLUŽNE DJELATNOSTI" a.d. Banja Luka "ČAJAVEC- SERVIS I PROMET" a.d. Banja Luka 04.01.2018.87,29000% 22.02.2018.
  Na vrh