Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.849.617.537 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 664

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
09.02.2018.SODJ06-6-498 "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Brisanje člana upravnog odbora
09.02.2018.KROS06-7-60/03 "KRAJINA OSIGURANjE" akcionarsko društvo Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena člana upravnog odbora
08.02.2018. 03-19-78/17 Opština Rogatica Proglašava se prva emisija obveznica javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata
08.02.2018.VTRG04-246-269 Trgovinsko poljoprivredno preduzeće "VITOROG" Šipovo Brisanje članova nadzornog odbora
06.02.2018.KMCB05-12-230/06 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banja Luka Promjena predsjednika nadzornog odbora
06.02.2018.JDNS04-249-273 Građevinsko preduzeće "JEDINSTVO" a.d. Gradiška Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
02.02.2018.EIND07-5-46 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka Upis povećanja osnovnog kapitala četvrtom emisijom akcija zatvorenog akcionarskog društva
01.02.2018.LTRS04-802-44/08 "LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje, upis izvršnih direktora i promjena članova nadzornog odbora
25.01.2018.SEMB04-461-544 Poljoprivredno dobro "SEMBERIJA" akcionarsko društvo Bijeljina Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena članova upravnog odbora
19.01.2018. 08-9-6/18 Društvo sa ograničenom odgovornošću "DAŽ" Zvornik Upis emitenta u registar

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh