Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(5) Odluke(18) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.236) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
19415.12.2016. Izmjene i dopune Smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti.
22627.07.2017. Pravilnik o dopunama pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku sticanja zvanja i dobijanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera.
22627.07.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društva za upravljanje investicionim fondovima i banke depozitara.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju dozvole za poslovanje i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima.
20403.03.2017. Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o poslovanju društava za upravljanje investicionim fondovima.
17411.08.2016. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
28412.10.2018. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda.
29107.12.2018. Prijedlog pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda.
12


  Na vrh