Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(5) Odluke(18) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.236) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(5)
 Datum održavanjaOdluka
23823.10.2017. Odobrava se „Fruit Invest“ d.o.o. Beograd, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “POPOVO POLjE” Trebinje, Republike Srpske 37, Trebinje.
11218.05.2022. Prijava emitenta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP A.D. Banja Luka za upis 19. emisije akcija iz sredstava društva
11218.05.2022. Prijava emitenta DRINA OSIGURANjE a.d. Milići za upis desete emisije akcija iz neraspoređene dobiti
7406.09.2021. Rješenje kojim se emitentu CREDIS a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za sedmu emisiju obveznica javnom ponudom
6411.06.2021. Rješenje kojim se emitentu ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica
9104.01.2022. Rješenje kojim se ponudiocu Svetoljubu Loviću i licima koja s njim zajednički djeluju, Metromedia d.o.o. Banja Luka, 078 Commerce d.o.o. Banja Luka i Goranu Ćoriću, odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Atlantis a.d. Banja Luka
6017.05.2021. Rješenje kojim se utvrđuje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta NAPREDAK a.d. Bijeljina
17126.07.2023. Rješenja kojim se Društvu za upravljanje investicoonim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka daje saglasnost na izmjene i dopune prospekta i statuta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "VIB FOND"
8316.11.2021. Rješenja kojim se Zlatku Žakuli odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "PROGRES" a.d. Doboj
6921.07.2021. Rješenje koim se upisuje treća emmisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta DISTRIBUTIVNI CENTAR a.d. Bijeljina u Registar emitenata


  Na vrh