[PIBB] "NAŠA BANKA" a.d. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 30.04.2024.

Emitent

OznakaPIBB
Naziv "NAŠA BANKA" a.d. Banja Luka
Broj u registru emitenata 05-3-233
Broj registarskog uloška1-249
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.29.05.2009.
Šifra djelatnosti64.19
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Ivana Franje Jukića br. 1
Telefon+ 387 55 232 300
Fax+
Email office@nasa-banka.com
Web adresahttp://www.nasa-banka.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)33.182.313

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Prioritetne 6.000.0001,006.000.000
Redovne/obične 27.182.3131,0027.182.313

Lice ovlašćeno za zastupanje

, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Vuklišević predsjednik uprave
Novak Popić član uprave
Siniša Kalaba član uprave

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radoljub Golubović predsjednik
Nenad Zlatanović član
Miloš Dimitrijević član
Vanja Ćosović član
Vladislav Vojinović član

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 22 Akcije Класа А3.125.0001,003.125.00026.01.2023.24.02.2023.
Javna ponuda 21 Akcije Класа А4.225.0001,004.225.00022.08.2022.06.10.2022.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 20 Akcije Класа А2.000.0001,002.000.00025.11.2021. 
Javna ponuda 19 Akcije Класа А7.000.0001,007.000.00001.04.2019.30.05.2019.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 18 Akcije Класа А10.832.3131,0010.832.31301.04.2019. 
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 17 Akcije Класа А10.000.0001,006.000.00015.04.2017.08.05.2017.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 16 Akcije Класа А13.744.1791,0013.744.17915.04.2017. 
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 15 Akcije Класа А10.000.0001,006.000.00030.06.2016. 
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 14 Akcije Класа А3.000.0001,002.000.00014.10.2015. 
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 13 Akcije Класа Б1.000.0001,001.000.00018.02.2015. 
Javna ponuda 12 Akcije Класа Б5.000.0001,005.000.00005.10.2012.16.11.2012.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 11 Akcije Класа А2.281.4531,002.281.453  
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 10 Akcije Класа А291.9961,00291.99620.08.2008. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - spajanje akcija 9 Akcije Класа А15.801.7821,0015.801.78229.05.2006. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 8 Akcije Класа А165.04950,0015.801.78212.01.2006. 
Javna ponuda 7 Akcije Класа А30.00050,001.100.00028.11.2005. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - statusna promjena društva (spajanje) 6 Akcije Класа А4.97250,00248.60013.05.2003. 
Javna ponuda 5 Akcije Класа А80.00050,004.000.00027.11.2002. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - statusna promjena društva (spajanje) 4 Akcije Класа А12.80050,00640.00027.11.2002.24.01.2003.
Privatna ponuda 3 Akcije Класа А90.00050,004.390.55011.11.2001. 
Javna ponuda 2 Obveznice  42.000100,003.377.00029.02.2024.11.03.2024.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 1 Akcije Класа А1.074.794.6000,0110.747.946  
Javna ponuda 1 Obveznice  70.000100,004.227.00011.08.2023.25.09.2023.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 1 Akcije Класа А949.485.3790,019.494.854  
NazivBroj rješenjaDatum rješenjaVelicina Veličinanaziv_prekrsajanazivdatum_rjesenjabroj_rjesenjaidid_registar_emitenata
Prekršaj po pravilniku o izvještavanju 01-УП-031-3969/08 22.09.2008. 136,41 KB Прекршај по правилнику о извјештавању"PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK" а.д. Слобомир, Бијељина22.9.2008. 0:00:0001-УП-031-3969/08 579b2fc9-0c19-4642-a08e-fca04e09f971ab772579-27d9-49e0-9090-e0c1fbede723
  Na vrh