Oznaka fondaNazivNačin ulaganja
AP-PV-26 Otvoreni specijalizovani alternativni investicioni fond za ulaganje u potraživanja po datim zajmovima sa privatnom ponudom "MS Loans" Posebne vrste
JP-A-10 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Akcijski
JP-A-14 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "JAHORINA KOIN" Akcijski
JP-A-15 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND" Akcijski
JP-A-16 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND" Akcijski
JP-A-18 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "AKTIVA INVEST FOND" Akcijski
JP-A-19 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "VIB FOND" Akcijski
JP-A-23 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "WVP PREMIUM" Akcijski
JP-A-25 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "MS Global Equity" Akcijski
JP-A-6 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund" Akcijski
JP-A-9 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Adriatic Balanced" Akcijski
JP-M-11 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "VB Fond" Mješoviti
JP-M-17 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" Mješoviti
JP-M-24 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "WVP BALANCED" Mješoviti
JP-M-7 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Maximus fund" Mješoviti
JP-M-8 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "INVEST NOVA" Mješoviti
  Na vrh