[ЦРХОВ] CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka


Naziv banke: CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Skraćeni naziv CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
Oznaka CRHOV
Adresa Sime Šolaje 1
Telefon+ 387 51 348 710
Faks+ 387 51 348 718
Email adresa info@crhovrs.org
Web sajthttp://www.crhovrs.org

Opšti podaci

Ime Nevenka
Prezime Lero Kovačević
Broj dozvole:IzdataIstičeVaži?
01-UP-041-1403/09 4.5.2024.4.5.2027.
  Na vrh